perjantai 18. syyskuuta 2020

Unohdettu ja salattu holokausti/The forgotten and hidden Holocaust

 Unohdettu ja salattu holokausti

Aikoinaan juutalaiset polttivat ihmisiä keskitysleireillä, kaikenlisäksi juutalaiset eivät koskaan joutuneet vastaamaan näistä tekemistään rikoksista. Kun puhutaan holokaustista, miksi vain juutalaiset ja romanit on mainittu, mutta alkuperäiset eurooppalaiset eli germaanit on unohdettu kokonaan. Koko asia on muutenkin outo, sillä "Holokaust" on sana kreikankielisestä vanhastatestamentista, ja tarkoittaa nimenomaan juutalaisten polttamaa polttouhria. Miksi tätä sanaa käytetään silloin, kun puhutaan toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista? Oliko tuo tapahtuma sanansa vertainen? Suorittivatko juutalaiset rotupuhdistuksensa keskitysleireillä, koska eivät hyväksyneet sekarotuisia Israeliin? Asia tuntuu vieläkin kummallisemmalta kun siihen perehtyy tarkemmin.


1. Hitler ihaili arjalaisia ja heidän kulttuuriaan. Germaanit eivät ole arjalaisia, vaan arjalaiset ovat lähi-itäläisiä. Arjalaiset ovat oikeastaan iranilaisia, ja heidän alkuperäinen zarathustralaisuus uskontonsa on samankaltainen kuin juutalaisten harjoittama uskonto, polttouhreineen ja uskonnollisine hakaristeineen. Hitler kyllä tiesi tämän vallanhyvin. Hitler kirjoittaa siitä kirjassaan näin:

Adolf Hitler: Mein kampf. Osa 2. Kansallissosialistinen liike. 13 Luku. Saksan sodanjälkeinen liittopolitiikka.

-Sen sijaan, että kohdistaisi vaihansa toisiin arjalaisiin, joista meidät kyllä voi erottaa melkein kaikki...


2. Hitler otti arjalaisilta uskonnollisen hakaristisymbolin Saksan lippuun. SS-merkkikin on Lähi-Itäläinen, sekä tervehdys jota natsi-Saksassa käytettiin. Amerikkalainen kiihkouskovainen Bellamy oli ottanut tervehdyksen amerikkalaisille ennen Hitleriä, juutalaisilta.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Bellamyn_tervehdys

Adolf Hitler: Mein kampf. Osa 2. Kansallissosialistinen liike. 7 Luku. Taistelu punarintamaa vastaan.

-Itse en-johtajana-halunnut heti paikalla esittää julkisuudessa omaa ehdotustani, koska oli mahdollista, että joku toinen keksisi ehdotaa yhtä hyvää tai ehkä parempaakin. Todellakin lähetti Stranbergistä muuan hammaslääkäri ehdotuksen, joka ei ollut ollenkaan hullumpi ja muistuttu aika suuresti omaani, se vain siinä oli vikana, että hakaristi oli vinosakaraisena sovitettu valkoiseen kenttään.

http://www.proswastika.org/news.php?extend.141.6


3. Natsit auttoivat juutalaisia muuttamaan Israeliin, silloiseen palestiinaan, ja juutalaiset saivat itse valita ketkä saivat muuttaa Israeliin.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement


4. Juutalaiset polttivat keskitysleireillä germaaneita, ja niitä jotka olivat sekoittuneet germaaneihin. Puhdasrotuiset, jotka juutalaiset itse valitsivat, saivat muuttaa Israeliin.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sonderkommando_(tuhoamisleiri)


5. Iran ja Turkki olivat myötämielisiä Saksalle ja halusivat liittyä Saksan rintamaan, jos Saksa olisi voittanut Neuvostoliiton. Iranilaiset ja turkkilaiset ovat nimenomaan niitä arjalaisia joita Hitler ihaili. Juutalaiset ovat iranilaisia ja turkkilaisia.

Oikeastaan holokausti taisi olla juutalaisten rotupuhdistus, koska sekarotuisia ei huolittu Israeliin. Juutalaisten uskonnossa ei sakarotuisia hyväksytä juutalaisiksi. 

Viides Mooseksen kirja:

23:2 Älköön kukaan sekasikiö pääskö Herran seurakuntaan; älköön sellaisen jälkeläinen edes kymmenennessä polvessa pääskö Herran seurakuntaan. 

Nykyisin holokaustia käytetään armottomasti maahanmuuton hyväksymiseksi, jonka seurauksena etelämaalaiset valloittavat pohjoiset maat, ilman vastarintaa.

Kaikki Välimeren-kansat ja lähi-itäläiset, joita ovat myöskin juutalaiset ja romanit, tietävät vallanhyvin mitä tahahtui holokaustissa. Meiltä he sen salaavat. Valheita jatkuvasti toistamalla, etenkin mediassa, holokaustista hyödytään. Tämä tulee uudestaan johtamaan holokaustiin, germaaneita kohtaan.

https://blokiarvostelut.blogspot.com/2019/01/pakkosiirtolaisuus-holocaustin-varjossa.htmlThe forgotten and hidden Holocaust

In the past, Jews burned people in concentration camps. Jews were newer convicted of the crimes they did. Why only Jews and gypsies are mentioned in the history of the Holokaust, but the original europeans, the Germans, have been completely forgotten. The whole thing is weird anyway. The "Holocaust" is a word from the Greed Old Testament and refers spesifially to the burnt offering burned by the Jews. Why is this word used when talking about events during World War 2? Does the word "Holocaust" tell what actyally happened, but is hidden from us? Did the Jews carry out their racial cleansing in concentrantion camps because they did not accept mixed races into the Israel?

The thing feels even more strange if you look at more carefully.


1. Hitler admired the Aryans and their culture. The Germans are not Aryans. Aryans are Middle Eastern peoples. The Aryans are Iranians and the Iranian original Zarathustralian religion is the same as the Jewish religion, which includes burnt offerings and a swastika as a religious symbol. Hitler knew this and mentions it in this way in his book:

Adolf Hitler: Mein Kampf. Part 2. National Socialist Movement. Chapter 13: German Alliance Policy after the War.

-It must open the eyes of our people in regard to foreign nations and it must continually remind them of the real enemy who menaces the world today. In place of preaching hatred against Aryans from whom we may be separated on almost every other ground but whit whom the bond of kindred  blood and the main features of a common civilization unite us, we must devote ourselves to arousing general indignation against the maleficent of humanity and the real author of all our sufferings.


2. Hitler took a religious swastika symbol from the Aryans to the German flag. The SS-badge is also from Middle Eastern, as well as the greeting used in Nazi Germany. The American fanatical-Christian Bellamy had taken a greeting before Hitler, from the Jews.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bellamy_salute

Adolf Hitler: Mein Kampf. Part 2. National Socialist Movement. Chapter 7: The Struggle with the red front. 

-I, as leader, was unwilling to make public my own design, as it was possible that someone else could come forward with a design jus as good, if not better, than my own. As a matter of fact, a dental surgeon from Starnberg submitted a good design very similar to mine, with only one mistake, in that his swastika with curved corners was set upon a white background.

http://www.proswastika.org/news.php?extend.141.6


3. The Nazis helped the Jews move to Israel, the Palestine, and the Jews were free to choose who was allowed to move Israel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement


4. The Jews burned Germans in the concentration camps, and those who had mingled with the Germans. Pure-racial Jews, chosen by Jews themselves, were allowed to move to Israel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sonderkommando


5. Iran and Turkey were sympathetic to Nazi Germany and wanted to join the German front if Germany had defeated the Soviet Union. The Iranians and Turks are Aryans that Hitler admired. The Jews are Iranians and Turks.

So in fact, the Holocaust seemed to be racial cleansing of the Jews, because mixed breeds were not accepted into Israel. In the Jews religion, mixed races are not accepted as Jews.

Deuteronomy:

23:2 A bastard shall not enter into the congregation of the LORD; even to his tenth generation shall he not enter into the congregation of the LORD.

Today, the Holocaust is ruthlessly used to accept immigration. In this way, the southern countries conquer the northern countries without resistance. 

All Mediterranean peoples and Middle Easterners, including Jews and gypsies, are well aware of what really happened in The Holocaust. They hide it from us. By constantly repeating lies, especially in the media, The Holocaust benefits. This will again lead to The Holocaust, towards the Germans.

http://blokiarvostelut.blogspot.com/2017/12/forced-migration-in-shadow-of-holocaust.html

   

                  


               

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti