lauantai 10. tammikuuta 2015

Pyhitetty mielisairaus.

Henkisesti lapsenasteelle jäämistä kutsutaan mielisairaudeksi, mutta kaikissa tapauksissa ei  ole näin. Yhteiskuntamme on pyhittänyt psykopatian ja tämä siksi koska monet uskonnot ovat oikeastaan kansakunnan psykopatiaa, tätä kutsutaan uskonnon harjoittamisen vapaudeksi. Voikovatko uskonnot olla psykopatiaan perustuvia? Asiaa tarkastelemalla se voisi olla hyvinkin mahdollista. Mutta kuinka sitten saadaan psykopatia säilymään tulevissa sukupolvissa? Ovatko uskonnolliset riitit niitä jotka säilyttävät ja vaalivat psykopatiaa. Esimerkiksi juutalaisten polttamat holocaustit eli polttouhrit, jotka voivat olla jopa ihmisiä, on oiva esimerkki psykopatian säilyttämisestä riiteillä. Poikalapsen ympärileikkaus kahdeksan päivän ikäisenä vaikuttaa hänen henkiseen kehitykseensä ja aiheuttaa psykopatiaa. Ovatko uskonnot siis erääänlaista mielisairautta?
http://www.kolumbus.fi/gematria/ep13_polttouhri.htm

Evankeliumi matteuksen mukaan: 
11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
11:26 Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille:
 1:21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
1:22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
1:23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,
1:24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
1:25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.

Jos tarkastelemme joitakin uskontoja, niin tulemme huomaamaan niiden samankaltaisuuden. Joku voikin nyt hikaista; “Onhan ne taivas ja helvetti olemassa, koska ne esiintyvät kaikissa uskonnoissa”. Mutta näin on ainoastaan siksi, koska samat ihmiset ovat perustaneet nämä uskonnot. Uskontojen samankaltaisuus johtuu siis siitä, että ne ovat samojen ihmisten perustamia. Hindulaisuus syntyi Intiassa Hindus laaksossa, jossa persialaiset eli arjalaiset harjoittivat uskotoaan. Hindulaisuuteen perustuu budhalaisuus ja tietenkin hindulaiset tavat ja uskomukset ovat siirtyneet hindulaisuudesta budhalaisuuteen.

Juutalaista Apostoli Paavalia pidetään kristinuskon perustajana. Juutalaiset kuuluivat Persian valtakuntaan ja olivat persialaisia. Jotkut eivät heitä kuitenkaan halunneet hyväksyä persialaisiksi, luultavasti siksi koska epäilivät juutalaisten sekoittuneen toisiin kansoihin. Juutalaiset ovat kuitenkin yrittäneet säilyttää “arjalaisen puhdasrotuisuutensa” ja siitä on raamatussakin kirjoituksia.

 Viides Mooseksen kirja:
23:2 Älköön kukaan sekasikiö pääskö Herran seurakuntaan; älköön sellaisen jälkeläinen edes kymmenennessä polvessa pääskö Herran seurakuntaan.

Esra:
9:1 Kun tämä oli suoritettu loppuun, astuivat päämiehet minun tyköni ja sanoivat: "Ei kansa, ei Israel eivätkä papit ja leeviläiset ole eristäytyneet maan kansoista ja niiden kauhistavista teoista – ei kanaanilaisista, heettiläisistä, perissiläisistä, jebusilaisista, ammonilaisista, mooabilaisista, egyptiläisistä eikä amorilaisista.
9:2 Sillä näiden tyttäriä he ovat ottaneet itsellensä ja pojillensa vaimoiksi, ja niin on pyhä siemen sekaantunut maan kansoihin. Ja päämiesten ja esimiesten käsi on ollut ensimmäisenä tässä uskottomassa menossa."
9:3 Kun minä tämän kuulin, repäisin minä vaatteeni ja viittani, revin pääni hiuksia ja partaani ja istuin tyrmistyneenä.
10:3 Niin tehkäämme nyt Jumalamme kanssa liitto, että me Herran neuvon mukaan ja niiden neuvon mukaan, jotka pelkäävät meidän Jumalamme käskyä, toimitamme pois kaikki ne vaimot ja heistä syntyneet lapset; tehtäköön lain mukaan.
10:11 Mutta antakaa nyt Herralle, isienne Jumalalle, kunnia ja tehkää hänen tahtonsa: eristäytykää maan kansoista ja muukalaisista vaimoista."

Nehemia:
9:1 Mutta saman kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä israelilaiset kokoontuivat paastoten,säkit yllä ja multaa pään päällä.
9:2 Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset.

Joten ainakin nämä kolme uskontoa, hindulaisuus, budhalaisuus ja kristinusko ovat arjalaisten perustamia ja siksi ne ovatkin samankaltaisia. Islam on taasen saanut vaikutteita juutalaisten harjoittamasta uskonnosta ja perustuu muutenkin juutalaisuuteen. Onhan Islamin monet profeetat peräisin raamatusta. Juutalaisten uskonto taasen ei ole mitenkään erillinen, vaan se perustuu Iranin-arjalaisten zarathustralaisuuteen. Juutalaiset ovat tosiasiassa Iranin-arjalaisia, jotka ovat muuttaneet Israeliin ja säilyttäneet alkuperäisen uskontonsa.

Persialaiset eli Iranin-arjalaiset ovat harjoittaneet alkuperäisenä uskontonaan zarathustralaisuutta, jossa palvotaan tulta ja annetaan polttouhreja eli holocausteja. Juutalaisetkin ovat säilyttäneet samat tavat kuin persialaiset ja siksi juutalaisten uskontokin on zarathustralaisuuden kaltainen, tulen palvomisineen ja holocausteineen.

Kirje hebrealaisille:

12:29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

Juutalaisia kohtaan harjoitettu hyljeksyntä johtuu oikeastaan heidän harjoittamastaan uskonnosta, jossa he polttavat holocausteja Jumalalle. Yleensä juutalaiset ovat ottaneet nämä holocaustinsa vieraista kansoista, jotka ovat alkaneet kammoksumaan tuota outoa kansaa, joka polttaa ihmisiä holocausteina.

Näin ovat alunperin syntyneet islam ja kristinusko, jotka ovat olleet vastaliikkeitä juutalaisten uskontoa vastaan. Juutalaiset ovat kuitenkin pyrkineet liittymään näihin vastaliikkeisiin ja saamaan ne haltuunsa, mikä on onnistunut Apostoli Paavalin avulla kristinuksossa mitä parhaiten, siksi juutalaiset ovat nykyään kaikkialla kristillisissä maissa rikkaimmistoa ja täten johtavissa asemissa. Eli kristinuskossakin on eräänlainen kasti.  

 Evankeliumi Johanneksen mukaan:
10:33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkantähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi."
10:34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?
10:35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin.
(Arjalaiset ovat hindulaisuudessa ihmisiksi muuttuneita Jumalia)

Paavalin kirje roomalaisille:
8:31 Mitä me siis tähän sanomme?Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
8:32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme,kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
8:33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja?Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
12:19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto,minä olen maksava, sanoo Herra."
15:15 Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut
 15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja PyhässäHengessä pyhitetty uhri.
15:17 Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa.

Paavalin ensimmäinen kirje korinttilaisille:
 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
12:14 Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta.
12:15 Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton.
12:16 Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton.
12:17 Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti?
12:18 Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut.
12:19 Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi?
12:20 Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.
(Hindulaisuudessa on samanlaista uskonnollista filosofiaa)

Islamissa taasen Iranin-arjalaiset ovat luoneet oman uskonnollisen haaransa, shiiamuslimit, joka pyrkii hallitsemaan kaikkia muslimeja. Ei siis ole mikään ihme, että Amerikka ja Israel tukevat shiiamuslimeja, ovathan juutalaiset Iranin-arjalaisia, eli iranilaiset ovat heidän veljeskansaansa. Uskonnot zarathustralaisuus ja juutalaisuus ovat samoja arjalaisten harjoittamia rinnakkaisuskontoja. Iranin tukeminen tuli esille aikoinaan Iran-contra skandaalissa, jolloin paljastui että Amerikka ja Israel aseistivat Irania, Iranin ja Irakin sodassa. Nyttemmin Amerikka on tuhonnut Irakin sotilaallisesti ja näin nostanut arjalaisten Iranin alueen mahtivaltioksi. Olof Palmen murhalla on jotakin tekemistä Iranin ja Irakin sodan kanssa. Paljastiko Palme liikaa?

Arjalaisten uskontoihin kuuluu kasti hyvin vahvasti ja kastin avulla he hallitsevat ihmisiä uskonnollisesti. Kastin perusajatus on se, että jotkut ovat Jumalia ja siten he eivät voi tehdä mitään väärää. Alempikastisten, eli ihmisten, pitää palvella Jumalia. Kastissa me muut, kuin arjalaiset, olemme synnillisiä ja meillä on jonkinlainen syntitaakka sovitettavanamme. Synti on muuttanut ulkomuotomme ja voimme sovittaa syntimme työnteolla ja kärsimällä. Sitten kun olemme sovittaneet kaikki syntimme, saamme synnittömän ulkomuodon, eli muutumme arjalaisiksi, joita ovat juutalaisetkin. Jopa mormoonien uskonnossa on kastiajatus.

Mormoonien uskonnossa väitetään juutalaisten olevan alkuperäisiä synnittömiä amerikkalaisia. Intiaanit taasen ovat  niitä juutalaisia, jotka ovat luopuneet uskostaan ja alkaneet elämään synnissä, siksi intiaanit ovat muuttuneet toisenlaisiksi. Mormoonien uskonnon mukaan intiaanit ovat siis uskosta luopuneita synnillisiä juutalaisia. Intiaaneista kirjoitetaan mormoonien kirjassa näin;

1. Nefi 12: 23
Ja tapahtui, että minä näin, että heidän vaivuttuaan epäuskoon heistä tuli tumma ja inhottava ja saastainen kansa, täynnä joutilaisuutta ja kaikenlaisia iljetyksiä.

2. Nefi 1: 17
Murhe on painanut sydäntäni kerran toisensa jälkeen, sillä olen pelännyt, että teidän sydämenne paatumuksen tähden Herra, teidän Jumalanne, kävisi teidän kimppuunne vihansa täyteydessä, niin että teidät erotettaisiin pois ja hävitettäisiin iäksi.

2. Nefi 5: 24
Ja heidän päällään olevan kirouksen tähden heistä tuli joutilas kansa, täynnä ilkeyttä ja kataluutta, ja he metsästivät erämaassa petoeläimiä.

Alma 22: 28
Nyt, joutilaampi osa lamanilaisista eli erämaassa ja asui teltoissa; ja he olivat levinneet koko erämaahan Nefin maan länsiosassa, niin, ja myös Sarahemlan maan länsipuolelle merenrannikon rajamaille ja Nefin maan länsiosaan, isiensä ensimmäisen perintöosan sijaintipaikkaan, ja näin rajoittuen merenrannikkoon
.

Intiaanit voivat palata takaisin alkuperäisten Amerikkalaisten eli juutalaisten näköisiksi, onhan mormoonien uskonto hindulaisuuden kaltainen;
 
2. Nefi 30: 6 
Ja silloin he riemuitsevat, sillä he tietävät, että se on heille Jumalan kädestä tuleva siunaus; ja heidän pimeyden suomunsa alkavat pudota heidän silmistään; eikä montakaan sukupolvea kuole heidän keskuudessaan, ennen kuin he ovat puhdas ja ihastuttava kansa.

3. Nefi 2:15
ja heidän kirouksensa otettiin heistä pois, ja heidän ihonsa tuli valkoiseksi kuten Nefiläisten.

3. Nefi 2:16
ja heidän nuorista miehistään ja heidän tyttäristään tuli tavattoman kauniita, ja heidät luettiin nefiläisiin, ja heitä kutsuttiin nefiläisiksi. Ja näin päättyi kolmastoista vuosi.

Juutalaiset ovat aasialaisia ja heidän uskomuksensa mukaan he ovat Jumalia, eli kaiken luojia. Oikeastaan juutalaisten ajatusmaailma ei paljonkaan poikkea esimerkiksi budhalaisuudesta, jonka mukaan vanhemmat ovat antaneet elämän lapsilleen ja tällätavoin eräällätavalla omistavat lapsensa.

Jos juutalaiset ovat uskonnoltaan samankaltaisia niin mitä merkitsee se, että he väittävät kaikkien mailman ihmisten olevan heidän jälkeläisiään. Olemmeko juutalaisten uskonnon mukaan heidän omaisuuttaan? Muutenkaan ei ole kovinkaan hyvä idea, että ihminen pitää itseään jonkinlaisena Jumalana ja oikeastaan sellainen ihminen joka pitää itseään Jumalana, on psykopaatti. Eli ovatkot jotku uskonnot kansakunnan psykopatiaa? Jota jotkut voisivat kutsua natsismiksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti